SRD – REGUMALENTU

Ladybug Game est unu giogu de fòrtuna. Binci est fatzìli e agratis! Bastat votai. No ndi fadi nuda chi ses unu pisci manu o unu garreteddu, tenis sa proprui probabilidàde.
Upvote illuegus!

Babaiola babaiola piga unu libru e bai a scola piga unu libru e bai a Casteddu potamì unu bellu aneddu un’aneddu po’ mi coiai babaiola pronta a bolai.

Chini podit giogai.

  • Tutos cussus ca votant su LadyPost podint giogai a su LadybugPost
  • Abellu abellu ca arribant is votus a su ladyPost benit donau unu nùmeru progressivu

  • @zipsardinia non podit giogai

Lotèria de is bincidoris.

  • Sa lotèria si fait sa dì dopu su pagamentu de su Ladypost

  • Sa matessi dì de sa lotèria benit fatu s’artìculu de su Ladybug Game LuckPost cun is nòminis de is bincidoris

Ita si bincit

  • Su 100% de is SBD chi benint donaus de s’ autori de LadyPost benit ghetau in su prèmiu finali.

  • 1° prèmiu 50%, 2° prèmiu 25%, 3° prèmiu 15%, jackpot 10%

Cuncursus

  • Ladybug Game si giogat dònnia giòbia e dònnia sàbudu.

Jackpot

  • In s’urtima lotèria de su mesi totu su jackpot postu a una partì in su mesi benit aciuntu in su prèmiu finali de su Ladypost de sa dì.

Update Ladybug Game

Custa est sa versiòni de Ladybug Game beta. Abellu abellu at a essi sempri mellus. Bona fortuna steeminas